Loader
 • Bohemia_sk
  Faktoring a spravovanie pohľadávok 
  v Česku, na Slovensku a v Rumunsku
 • Bohemia_ro
  Faktoring a spravovanie pohľadávok 
  v Česku, na Slovensku a v Rumunsku
 • Bohemia_cz
  Faktoring a spravovanie pohľadávok 
  v Česku, na Slovensku a v Rumunsku
KTO SME?

SPOLOČNOSTI

DONAU KREDIT
DONAU KREDIT
 • Sliezska 9, 831 03
  Bratislava – Nové Mesto
 • info@bohemiafaktoring.cz
 • +420 257 199 404
BOHEMIA FAKTORING
BOHEMIA FAKTORING
 • Letenska 121/8, 118 00
  Prague 1 – Mala Strana
 • info@bohemiafaktoring.cz
 • +420 257 199 404
DONAU FAKTORING SRL
DONAU FAKTORING SRL
 • Blvd. Iancu de Hunedoara nr.2
  bl.H6, sc.A, et.10, ap.35, sector 1
 • info@donaufaktoring.ro
 • +4 0744 435 006
KDE PÔSOBÍME? TRHY
Bohemia Faktoring Group nakupuje a spravuje pohľadávky v troch regiónoch v Európe. Naša skupina spoločností má sídlo v Prahe, Českej republike a pôsobí v 2 ďalších európskych krajinách. V týchto európskych regiónoch máme lokálne odborné znalosti legislatívnych rámcov a rôznych postojov v súvislosti s pohľadávkami a splátkami po splatnosti.
KEDY SME ZAČALI? HISTÓRIA

Pravidelná účasť na aukciách pohľadávok.

MINULOSŤ
BOHEMIA FAKTORING, a.s.založené v roku 2005 sídlo v Prahe, Česká republika
DONAU KREDIT s.r.o.založené v roku 2016 sídlo v Bratislave, Slovenská republika
DONAU FAKTORING SRLzaložené v roku 2017 sídlo v Bukurešti, Rumunsko
DNES
MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?KONTAKT

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

KONTAKTNÝ FORMULÁR
14+12=